top of page
AdobeStock_229651907.jpg

SPOŁECZNOŚĆ POSZUKUJĄCA NOWYCH SZANS RYNKOWYCH
I WIARYGODNYCH PARTNERÓW W BIZNESIE

Kim jesteśmy

Stworzone przez przedsiębiorców i dla przedsiębiorców Polskie Forum Biznesu to niezależna samorządna organizacja pracodawców. Wiemy, jakiego wsparcia potrzebują przedsiębiorcy, rozumiemy, z jakimi trudnościami muszą się mierzyć i jakie  wyzwania stają przed nimi każdego dnia.  

Tworzymy społeczność firm i osób pragnących się rozwijać, szukających nowych szans rynkowych i wiarygodnych partnerów, ale również zaangażowanych liderów, którym nie jest obojętna jakość otoczenia biznesu, środowisko prawne, w jakim działają polskie firmy i jakość wdrażanych polityk publicznych. Wierzymy, że wszystkie te okoliczności mają fundamentalny wpływ na efektywność prowadzenia biznesu.

AdobeStock_217569288.jpg

LUDZIE
BIZNES
STRATEGIA

AdobeStock_350847323.jpg

WARTOŚCI,
W KTÓRE
WIERZYMY

Nasz kodeks
www_pfb_mockup-09.png
www_pfb_mockup-09.png
www_pfb_mockup-09.png
www_pfb_mockup-09.png
www_pfb_mockup-09.png
www_pfb_mockup-09.png

Polskie Forum Biznesu jest otwarte dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości, formy prawnej czy struktury własnościowej, którzy podzielają nasze wartości: 


Uczciwość i transparentność
Wierzymy, że biznes może działać w oparciu o partnerskie i przejrzyste zasady współpracy z partnerami, klientami i pracownikami.


Odpowiedzialność
Rozumiemy rolę społecznej odpowiedzialności prowadzonych przez nas firm i nas samych, jako liderów. Wierzymy, że zysk jest ważną, lecz nie jedyną funkcją biznesu.


Bezpieczeństwo, szacunek i wysokie standardy pracy
Dokładamy starań, by tworzyć sprawiedliwe, zdrowe i bezpieczne miejsca pracy, w którym każdy ma szansę rozwijać swój potencjał.


Samokształcenie i budowanie kultury zaufania
Wierzymy w wartość spotkania i rozmowy. Stanowimy dla siebie źródło inspiracji, ekspertyzy i realnego wsparcia w prowadzeniu naszych firm.

 

Dążenie do mistrzostwa

Nie ustajemy w wysiłkach, by rozwijać nasze przedsiębiorstwa, jednak nie zapominając o nas samych jako liderach. Doceniamy wiedzę ekspercką, szukamy również inspiracji w świecie nauki, by stale profesjonalizować swoje działania i podążać w kierunku mistrzostwa. Do tego samego zachęcamy naszych pracowników.


Kooperacja jako warunek rozwoju
Koncentrujemy się na  rozwoju własnych firm, ale robimy to w oparciu o współpracę z innymi przedsiębiorstwami, nauką, administracją publiczną czy organizacjami pozarządowymi.

www_pfb_mockup-03.png
Zasób 24.png

Wsparcie wizerunkowe i promocję

w oparciu o najnowsze trendy i potencjał członkowski organizacji poszerzysz grono klientów i partnerów oraz będziesz aktywnie budować swoją markę

Zasób 22.png

Wsparcie biznesowe

w tym profesjonalny, dedykowany networking, doradztwo o charakterze doraźnym i strategicznym, warsztaty i konferencje oraz reprezentacja interesów gospodarczych 

Zasób 23.png

Rozwój i innowacje

szkolenia skierowane do kadry zarządzającej i kluczowych pracowników, połączone z networkingiem i wsparciem mentorskim w procesie wdrażania konkretnych, praktycznych rozwiązań

Zasób 25.png

Programy rozwoju pracowników

prowadzimy dedykowane programy rozwoju kompetencji zawodowych, m.in. z zakresu technik druku 3D  

WYDARZENIA

Kwalifikacje w domenie bezpieczeństwa

W  Hucie Stalowa Wola, z udziałem przedsiębiorstw publicznych    i prywatnych dyskutowaliśmy o kwalifikacjach niezbędnych            w firmach do realizacji działań związanych z bezpieczeństwem.

HSW.jpg

DOŁĄCZ DO NAS!

1
Karol Kaczmarski
Mateusz Niemyjski
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Damian Stachyra
Cezary Cichocki
15

Polskie Forum Biznesu tu miejsce dla każdego, kto podziela nasze wartości.

 

Dzielimy się wiedzą i wspieramy  w procesie rozwoju.

Stronimy od zajmowania stanowisk politycznych, ale włączamy się w sprawy publiczne.

Każda firma jest dla nas  równie ważna – niezależnie od wielkości, obrotów i formy własności.

Pracujemy na sukces zrzeszonych firm, a nie liderów organizacji.

Każdy może być współtwórcą oferty i inicjatorem aktywności podejmowanych przez Forum.

Formularz_kontakt
bottom of page