top of page

OFERTA

Świadczymy wsparcie wizerunkowe oraz promocję w oparciu o najnowsze trendy i potencjał członkowski organizacji. Organizujemy ekskluzywne programy kształcenia skierowane do kadry zarządzającej i kluczowych pracowników. Dostarczamy usługi wspierające Twój biznes, w tym profesjonalny, dedykowany networking, doradztwo o charakterze doraźnym i strategicznym, możliwość uczestnictwa w warsztatach i konferencjach oraz reprezentację interesów gospodarczych.

WSPIERAMY BIZNES I WYZNACZAMY KIERUNKI

Firmy z sektora MSP*

-

Samozatrudnieni

(członkowie wspierający)

Składka wpisowa 500,00 zł

Składka roczna 3000,00 zł

Składka wpisowa 200,00 zł

Składka roczna 1000,00 zł

Duże przedsiębiorstwa**

-

Inne organizacje

-

Składka wpisowa 1000,00 zł

Składka roczna 5000,00 zł

Składka wpisowa 500,00 zł

Składka roczna Do uzgodnienia

bottom of page